Kabul edilen bildiriler

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda kabulü kesinleşen bildiriler aşağıda yer almaktadır.

Sempozyumda şu kaydı tamamlanmış 2698 bildiri bulunuyor.

Alanlara göre kayıtlı bildiriler

 • TEST CEAD HAKEMLİK

Bu alanda şu anda kabulü kesinleşmiş bildiri yer almıyor.

 • TEST GC
  ,
 • %75 %25 TEN BÜYÜKTÜR
 • 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İTEC PROJESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
 • ADIM ADIM OKUMA
 • ARTIK ÇARPIM TABLOSUNDAN KORKMUYORUZ!
 • BALONUMU PATLATMADAN SAATLERİ OKUYORUM
 • BAŞARILI EĞİTİM UYGULAMASINDA BİR KÖY OKULU ÖRNEĞİ
 • BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME PARADİGMASINA DAYALI ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ DÜŞÜNME- ÖĞRETİM- ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN DUYUŞSAL TUTUM VE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNE YANSIMASI: ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
  ,
 • BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA BOŞ ZAMAN ETKİNLİĞİ
 • BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİMİN NİTELİĞİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  , , , ,
 • BOWLİNG OYUNU OYNAYARAK ÇIKARMA İŞLEMİ ÖĞRENİYORUM
 • ÇIKAR MATERYALİNİ YAP ÇIKARMA İŞLEMİNİ
  ,
 • DEĞERLER EĞİTİMİ İLE ZAMANI DEĞERLENDİRİYORUM
 • DEĞERLERİMİZ
 • DEMOKRASİ İÇİN ETKİLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİ ÖRNEĞİ (BURSA İLİ)
  , ,
 • DİL YAŞAYAN BİR VARLIKTIR
 • EL GARİP AİLESİNİN TOPLUMUMUZA ENTEGRE OLMASI
  , ,
 • ETKİLİ AKRAN İLETİŞİMİ İÇİN YARATICI DRAMA YÖNTEMİ
  , ,
 • EVLERİMİZDE BULUNAN KAYNAKLARIN HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
 • GEMS PROGRAMI TANITIMI İLE 1.VE 2. SINIFLARDAKİ UYGULAMALARI
 • GEMS PROGRAMININ 2.SINIF MATEMATİK PROGRAMI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
  ,
 • HEDEFE YÖNELİK GERİ BİLDİRİM
 • İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNDE SINIF YÖNETİMİNDE MOTİVASYONUN SAĞLANMASINA YÖNELİK KULLANILAN MATERYALLERİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ
 • İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ORYANTİRİNG
 • İLKOKULDA KODLAMA EĞİTİMİ
 • İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN BİR UYGULAMA: SINIF BANKASI
 • KARASU KENARINDA BİR KÖY OKULU (MİNİK BEDENLERDEKİ BÜYÜK GAYRETLER)
 • KİTAPLA DEĞERLİ SOHBET
 • MADDEYİ TANIYALIM (TURŞU ÖRNEĞİ)
  ,
 • MANTIK KÜPÜ (DÜŞÜNME BECERİLERİ)
  ,
 • METİN TAMAMLAMA ETKİNLİĞİ
 • MOMO İLE ZAMAN YÖNETİMİ ÜZERİNE YARATICI DRAMA ATÖLYELERİ
 • ÖFKE KONTROLÜNDE YARATICI DRAMANIN ROLÜ
  , ,
 • ÖĞRETEN ÇUBUKLAR
 • ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE EKOLOJİK AYAK İZİ KAVRAMI HAKKINDA FARKINDALIK VE OLUMLU TUTUM KAZANDIRMA; 5E ÖĞRETİM MODELİ ÖRNEĞİ
  ,
 • OYUN VE ŞARKILARLA RİTMİK SAYIYORUM
 • PEÇİÇ OYNUYORUZ
 • PROJE TEMELLİ EKOLOJİK BESLENME EĞİTİMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BESİN SEÇİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  ,
 • SERBEST ETKİNLİK ÇALIŞMALARI DERSİNE YÖNELİK DİSİPLİNLER ARASI PROGRAM ÖNERİSİ: OKUL BAHÇESİ PROGRAMI
  ,
 • SEVGİNİN DOKUNUŞU
 • SINIFTA BAŞARIYI ARTIRMA VE AİLELERLE BİRLİKTE DAVRANIŞ GELİŞTİRME PROJESİ
 • SÖZCÜK HAZİNESİNİ ZENGİNLEŞTİRMEYE DAYALI BİR UYGULAMA: ZARF OLUŞTURMA TEKNİĞİ
 • SÖZCÜKLER İSYANDA
  , , ,
 • TEMİZLİK
 • THE USE OF “CODİNG APPROACH” İN COMPANY WİTH “CREATİVE DRAMA” İN LANGUAGE TEACHİNG
 • TOPLAMA İŞLEMİ
 • TURHAN AKÇAY TV
  , , ,
 • TÜRKİYE’DE YAPILANDIRMACI EĞİTİM SORUNLARINDAN BİRİ: EĞİTİMCİLER İÇİN YAPILARDIRMACI EĞİTİM PRATİĞİNİN EKSİKLİĞİ
 • YARATICI OKUMA VE DRAMA İLE: BUNUN ADI FİNDEL
 • YAYGIN EĞİTİMDE İSTİHDAMA DOĞRU GİDEN BAŞARILI PROJELER
  , ,
 • YOLCULUĞA ÇIKAN GEOMETRİK ŞEKİLLER
 • ZEKâ OYUNLARI GERÇEKTEN YARATICILIĞI ETKİLEMEKTE MİDİR?
  , ,
 • ‘ANNE’ ÖĞRETMEN, ‘KUTSAL’ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ : METAFORİK ÇALIŞMA
  ,
 • “AYÇA’NIN YENİ EVİ” İNTERNETTE GEZİYOR
  ,
 • ADAPTİVE AND MALADAPTİVE PERFECTİONS OF 10-12 YEARS OLDS CHİLDREN İN RELATİON TO THEİR LEVEL OF SPORT COURAGE
 • KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDENSEL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN VE BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ YAŞ VE CİNSİYET DEĞİŞKENLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
 • KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 • LİFE SATİSFACTİON OF 10-12 YEARS OLDS CHİLDREN İN RELATİON TO THEİR LEVEL OF SPORT COURAGE
 • ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS DIŞI SERBEST ZAMAN TERCİHLERİNİN SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
 • SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
 • SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ENGELLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  , ,
 • SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OYUNLA ÖĞRETİM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  ,
 • SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN “SPORA” YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞİŞİK FAKTÖRLERCE BELİRLENMESİ
 • SOCİAL AND EMOTİONAL LEARNİNG SKİLLS OF 10-12 YEARS OLDS CHİLDREN İN RELATİON TO THEİR LEVEL OF SPORT COURAGE

Bu alanda şu anda kabulü kesinleşmiş bildiri yer almıyor.

 • DİJİTAL ÇAĞIN GEREKTİRDİĞİ E-BECERİLER VE E- YETERLİLİKLERİN KAZANDIRILMASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
  , ,
 • İLKOKUL İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA TABLET BİLGİSAYARLAR
  ,
 • İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE KODLAMA ÖĞRETİMİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE KATKISI: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
 • İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN AKILLI TELEFON UYGULAMASI DENEYİMLERİ
 • MORPA KAMPÜSÜN ÖĞRENME/ÖĞRETME ORTAMINA YÖNELİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
  ,
 • ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞLARI EĞİTSEL AMAÇLI KULLANIMI
  ,
 • ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  ,
 • SEMPOZYUM WEBSİTESİ YÖNETİM PANELİ
 • SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL TEKNOLOJİLERİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
  , ,
 • SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNTERNET KULLANIMLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  ,
 • SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  , ,
 • SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE DÜŞÜNCELERİ
  , ,
 • TPAB GELİŞTİRME PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE TPAB ÖZGÜVENLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  ,
 • TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN İLKOKUL - ORTAOKUL ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
  ,
 • YETİŞKİN ÖĞRENCILERIN TEKNOLOJI KULLANIM BECERILERI VE BEKLENTILERI ANKETININ TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GÜVENIRLIK VE GEÇERLIK ÇALIŞMASI
  , ,
 • DİJİTAL ÖYKÜLERE VE GELİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 • DUYURU VE ÖDEV TAKİP AMAÇLI BİR İNTERNET SİTESİNİN ÖĞRENCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  , , ,
 • KİMYA EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ İLETİŞİM KANALI: WHATSAPP
 • KÜTÜPHANECİLİK ETİĞİ VE KÜTÜPHANECİLİK ETİK ALGI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  , ,
 • MİKRO ÖĞRETİMDE WEB 2.0 ARAÇLARININ KULLANIMI
 • MOTİVASYON BOYUTU OLAN ETKİLİ BİR ÖĞRETİM TASARIMI: ARCS KURAMI VE ÖĞRETİM OLAYLARI MODELİ
  ,
 • ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: MAKÜ ÖRNEĞİ
  , , , ,
 • ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZALIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ :MAKÜ ÖRNEĞİ
  , , , ,
 • ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRENCİNİN ÖĞRENMESİYLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ VE UYGULADIKLARI ZİHİNSEL MODELLERİ KENDİ TEŞHİS ETMESİ
  ,
 • SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FATİH PROJESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: FARKINDALIK, ÖNGÖRÜ VE BEKLENTİLER
  , ,
 • SPOR EĞİTİMİNDE EĞİTSEL VİDEO KULLANIMINA YÖNELİK BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 • TÜRKİYE’DE AÇIKÖĞRETİM HİZMETİ VEREN ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ FACEBOOK GRUP VE SAYFALARININ ANALİZ EDİLMESİ
  , ,
 • UYGULAMA TABANLI BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ: MSKÜ DENEYİMİ
  ,
 • UZAKTAN EĞİTİM VE VİDEO KULLANIMI
  , ,
 • YENİ OKURYAZARLIK BECERİLERİ VE İNOVASYON: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMLERİNDEN İTİBAREN BİREYLERİN ALGORİTMA, KODLAMA VE PROGRAMLAMA DİLLERİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASININ ÖNEMİ
  , , ,
 • BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ
  ,
 • BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
 • BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  ,
 • BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKULLARDA EĞİTİM ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  , ,
 • BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKULLARDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  , ,
 • BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFTA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  ,
 • SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF İLE İLGİLİ KAYGI VE KORKULARI
 • DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞINDA İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
 • ERZİEHUNG GESTERN UND HEUTE. VOM MİTTELALTERLİCHEN FÜRSTENSPİEGEL ZUM MODERNEN WERTBEGRİFF
 • BEDEN PERKÜSYONU VE RİTİM
  ,
 • BİBLİYOTERAPİ VE ÇOCUK KİTAPLARI
 • ÇOCUK EDEBİYATININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
 • ÇOCUK KİTAPLARINDA YER ALAN METİNLERLE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ATÖLYESİ
 • ÇOCUKLAR İÇİN PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • DİJİTAL MATERYAL TASARIM ATÖLYESİ
  ,
 • DİJİTAL ÖYKÜ
  ,
 • EĞLENCELİ TANGRAM İLE GEOMETRİ DÜNYASINA YOLCULUK
  , ,
 • ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DAHİL EDİCİ/KAPSAYICI EĞİTİM: SINIFLARIMIZDA ÇEŞİTLİLİĞİ NASIL KUCAKLAYABİLİRİZ?
 • ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLİMSEL SORGULAMA IŞIĞINDA STEM EĞİTİMİ UYGULAMALARI
  , , ,
 • ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA PROGRAMI
 • EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM
  , ,
 • FEN EĞİTİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞE DAYALI Z-KİTAP
  , ,
 • FİLOGRAFİ SANATI İLE DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ ÖĞRETİMİ
 • FİZİKSEL OYUN VS. DİJİTAL OYUN: BU OYUNU KİM KAZANACAK?
  , ,
 • GELECEĞİMİZ BUĞDAY
  , ,
 • HER DERSE DEVA: ZEKÂ OYUNLARI
 • İLKOKULDA FEN KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİNDE ROBOTİK KODLAMA UYGULAMALARININ ENTEGRASYONUNA ÖRNEK BİR ETKİNLİK: YENİLENEBİLİR ENERJİ
  ,
 • İLKOKULDA ORYANTİRİNGİN KULLANIMI
  ,
 • KATAMİNO İLE MATEMATİK ÖĞRENİYORUM
 • KUKLANIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME ENTEGRASYONU
 • MASALLARLA DRAMA
 • MASALLARLA KODLAMA MATERYALİ/ UYGULAMALARI
  , ,
 • ÖĞRENCİLERİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMESİ - PATENT VE MARKA TARAMA ETKİNLİKLERİ
 • ÖĞRETMENLİK KUMBARAM: OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE EĞİTİM ÇALIŞMALARI, ÖĞRENME ORTAMLARI VE ETKİNLİK ÖNERİLERİ
 • OKUL ÖNCESİNDE ERKEN ELEŞTİREL OKURYAZARLIK ETKİNLİKLERİ
  ,
 • OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ROBOKOD ATÖLYESİ
  ,
 • OYUNLA MATEMATİK EĞİTİMİ
 • PERİTEXTUAL OKUMA VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI
 • PROBLEM KURALIM… PEKİ YA NEREDE BENİM DEĞERLENDİRME KURALIM?
  ,
 • ŞİFALI BİTKİLERİ ÖGRENİYORUM SAĞLIKLI YAŞIYORUM
 • SINIFLARDA PSİKODRAMA UYGULAMALARI
 • SON DÖNEM OSMANLI MATEMATİK METİNLERİ - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME
 • SOSYAL AĞ TABANLI ÖĞRENME
 • STEM ÖĞRETMEN EĞİTİMİ ENSTİTÜ MODELİ: STEM ENTEGRASYONU
 • TANGRAM ETKİNLİKLERİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ
  ,
 • TEMEL EĞİTİMDE OYUN, OYUNLAŞTIRMA VE EĞİTSEL OYUN TASARIMI
  ,
 • TEMEL EĞİTİMİNDE MİLLî OYUNLARIN KULLANIMI
 • TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE DİJİTAL ÖYKÜ
  ,
 • ÜLKELERİN GEOMETRİSİ
 • WEB 2.0 UYGULAMALARINDAN PLICKERS VE QUIZIZZ
 • YARATICI DRAMA VE İLETİŞİM
 • YARATICI DÜŞÜNME ATÖLYESİ SINIRLI MALZEMEYLE SINIRSIZ ZEKAMIZI KULLANARAK NELER YAPABİLİRİZ ?
 • YARATICILIK TEKNİKLERİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ
 • DÜNYA’NIN FARKLI ÜLKELERİNDEKİ GELENEKSEL OYUNLAR DESTEKLİ ÖĞRENMEYE DAYALI UYGULAMALARIN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL DURUMLARINA ETKİSİ
  ,
 • 1-4. SINIF DÜZEYİNDE ORİGAMİ İLE GEOMETRİ ÖĞRETİMİ
 • MATEMATİKSEL MODELLEME: İSTER MODELLE, İSTER MODELLEME!
  ,
 • MİLLî OYUN VE OYUNCAKLARIN İLKÖĞRETİMDE KULLANIMI
 • OKUMA VE OKUMA GÜÇLÜKLERİ: NÖROGÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
  ,
 • SINIF YÖNETİMİNDE “AKIŞ VE RİTMİN SÜREKLİĞİ”
  ,
 • TEZ YAZIMI VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN RAPORLAŞTIRILMASINDA ENDNOTE X7 KULLANIMI
 • YARATICI ÇOCUK YARATICI BEYİN “ÇÖP ADAM SENDROMUNDAN NALBUR ÖĞRETMENE”
  ,
 • YARATICI DRAMAYLA İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNE MERHABA

Bu alanda şu anda kabulü kesinleşmiş bildiri yer almıyor.

 • İLKOKUL YILLARINDA EDİNİLEN ÇEVRE EĞİTİMİNİN ÜSTLENDİĞİ ROLÜN NESİLLERE GÖRE DAĞILIMI
  ,
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇEVRE BOZULMASINA YÖNELİK ALGILARI: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  , ,

Bu alanda şu anda kabulü kesinleşmiş bildiri yer almıyor.

 • DİSİPLİNLERARASI BİR DİJİTAL EĞİTSEL OYUN GELİŞTİRME SÜRECİ
  ,
 • 4.-5.-6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖÇ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ
  ,
 • 7 VE 8. SINIF ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL SORUNLARA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI
  ,
 • COĞRAFYA DERSLERİNDE CBS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ)’NİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 • COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL OLAYLARIN KULLANIMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  ,
 • COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KAYAÇLAR” KONUSUNUN BAZI TEMEL KAVRAMLARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ
  ,
 • COĞRAFYA “ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ” DERSİNE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİ AÇISINDAN BAKIŞ
  ,
 • FARKLI BEŞERİ BÖLGELERDE YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİN ÇİZDİKLERİ RESİMLERE YANSITTIKLARI KÜRESEL SORUNLAR
  ,
 • KONAKLAMALI ÇEVRE EĞİTİMİ ALAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  ,
 • ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİNDE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ ANALİZLERİ
  ,
 • ORTAOKUL DERS KİTAPLARINDA AFETLER VE AFET EĞİTİMİ İÇERİĞİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ
  , , , ,
 • ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YER-YÖN BULMA VE HARİTA OKURYAZARLIK BECERİLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME