Sempozyum Hakkında

SEMPOZYUMUN AMACI


SEMPOZYUM KONULARI


SEMPOZYUMUN TARİHÇESİ


Değerli Araştırmacılar ve Meslektaşlarım,

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2016) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Muğla İlinin Bodrum İlçesindeki Pina Yarımadasında bulunan La Blanche Island Bodrum Hotel'de gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde 1994 yılından bu yana farklı üniversitelerin eğitim fakülteleri tarafından 14 kez ev sahipliği yapılan, bilimsel niteliği ve mesleki değeri yönüyle önemli bir saygınlığa ulaşan bu Sempozyumun 15.sini 11-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Muğla'da yapmaktan onur duymaktayız.

Sempozyumun amacı, Sınıf Öğretmenliği ve ilkokul eğitimine yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, bu alanda çalışan akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, aralarında işbirliği ve eşgüdüm sağlamak, yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturmaktır.

Sempozyumun bilimsel niteliğini arttırmak için yurt dışından ve yurt içinden alandaki en iyi bilim insanlarının sempozyuma katılımını sağlamaya çalışacağız. Ayrıca sınıf öğretmenliğinin güncel sorunlarını ayrıntılı olarak tartışmak ve değerlendirmek ve gerekli bilimsel ortamları oluşturmak için gayret göstereceğiz. Bu kapsamda sempozyumda, davetli bildiriler, konferanslar, paneller, poster sunumları ve atölye çalışmalarına yer verilecektir. Kısacası bilimsel ve sosyal etkileşimi zengin bir sempozyum hazırlığı içindeyiz.

Bildiri özet kitapları sempozyum kitiyle birlikte Sempozyumda katılımcılara verilecektir. Bildiri tam metinlerinin ise ulusal ve uluslararası indekslerde taranmakta olan dergilerde özel sayı olarak yayınlanması hususunda çalışmaktayız. Bu konuda sempozyuma destek veren dergilerin isimleri özet metin kabulünden sonra sempozyum sayfasında bildirilecektir.

Sizleri 11-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yapılacak olan 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu'nda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN
Eğitim Fakültesi Dekanı